A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Emir Hadžikadunić

Title

Emir Hadžikadunić
Emir Hadžikadunić je diplomirao na Fakultetu društvenih nauka IIUM-a (odsjek za komunikologiju) u Kuala Lumpuru u Maleziji 1997. i magistrirao Ljudska prava i demokratiju u okviru CIPS-ovog interdisciplinarnog post-diplomskog programa. Dodatno akademsko usavršavanje stekao je na Evropskom koledžu iz Briža, Institutu za evropske studije Univerziteta San Pablo u Madridu, Danskoj školi za javnu administraciju i Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.
 
Do sada je objavio desetine članaka, stručnih priloga iz oblasti evropskih integracija za lokalne i međunarodne publikacije, te knjigu “Od Dejtona do Brisela” u izdanju CIPS-a. Također je pisao analize i radio istraživanja za Evropski institut iz Sofije, Woodrow Wilson Center iz Washington-a, Institut za međunarodne odnose iz Zagreba, Renner Institut iz Austrije i ACIPS-ov istraživački centar.
 
Autor je član uredničkog tima za izradu Stretegije evropskih integracija BiH i koautor Strategije reforme javne uprave u oblasti institucionalnog komuniciranja. Kao konsultant bio je angažiran od strane: East West Consulting, Belgium; Human Dynamics Consortium, Austria; EURECNA Know-how Transfer Agency, Italy. Do kraja 2009. bio je profesionalno angažiran na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, UNDP BiH, Direkciji za evropske integracije BiH, USAID u BiH. Trenutno obnaša dužnost ambasadora Bosne i Hercegovine u I.R. Iran.   

Emir Hadžikadunić

Objavljeni tekstovi na MC_online: