A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Emir Povlakić

Title

Emir Povlakić

Završio Pravni fakultet u Sarajevu. Od 1999. radi u Regulatornoj agenciji za komunikacije, gdje trenutno obavlja funkciju Rukovodioca Sektora za dozvole, digitalizaciju i koordinaciju u emitovanju.

Od samog osnivanja DTT Foruma BiH bio je stalni član radne grupe za regulativu, a učestvovao je i na izradi strategije prelaska sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje u BiH. Trenutno je član Stručne Komisije za izradu Akcionog plana za implementaciju Strategije prelaska sa analogne na digitalnu radiodifuziju, koju je formiralo Vijeće ministara BiH.


Učesnik je brojnih konferencija i seminara iz oblasti emitovanja, a aktivan je i na polju regionalne saradnje sa Crnom Gorom, Srbijom, Kosovom, Italijom.

Dugi niz godina je predstavnik Bosne i Hercegovine u Stalnom komitetu za medije i nove komunikacione servise (CDMC) pri Vijeću Evrope u Strasbourgu.

Od januara 2009. godine izabran na dvogodišnji mandat kao član Biroa CDMC.

Povremeno zastupa BiH u radu Stalnog komiteta za prekograničnu televiziju, te učestvuje u radu Evropske platforme regulatornih tijela.

Emir Povlakić

Objavljeni tekstovi na MC_online: