A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Mr Agnesa Šećerkadić-Abaspahić

Title

Mr Agnesa Šećerkadić-Abaspahić
Predavač na American College of Management and Technology u Dubrovniku. Magistrirala je na univerzitetu u San Franciscu (Masters of Nonprofit Administration and Management). Radila je za Gulford College i Stanford University, te kao direktor Recognition Programs za International Association of Business Communicators (IABC) u San Franciscu, a predavanja na temu komunikacijskog menadžmenta drži u SAD-u, Evropi i regionu. Sa Mediacentrom surađuje kao konsultant i predavač za komunikacijski mendžment i PR, interno komuniciranje i vještine prezentacije.

Mr Agnesa Šećerkadić-Abaspahić