A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Vladimir Turjačanin

Title

Vladimir Turjačanin
Dr. Vladimir TURJAČANIN je 1997. završio je studije psiholgije  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gdje je, 2004., na katedri za Socijalnu psihologiju i magistrirao sa radom Nacionalni stavovi mladih bošnjačke i srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. 2005. je doktorirao na Filozofskom fakultetu u Banjaluci sa tezom Socijalno-psihološki i demografski korelati etničkih odnosa mladih nakon rata. Bavi se istraživanjem iz oblasti socijalne psihologije, a posebno psihologijom etničkih odnosa na Balkanu. Radi kao docent na Odsjeku za Psihologiju Filozofskog fakulteta u Banjaluci gdje predaje Socijalnu psihologiju II i Statistiku u psihologiji. Objavio je niz članaka u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, kao i niz udžbenika i monografija.

Vladimir Turjačanin