kriminal

Sedmica u naslovnicama: Visoke cijene potrošačke korpe i poslovanje s gubitcima

Visok iznos potrošačke korpe i poslovanja s gubitcima.

Sedmica u naslovnicama:

U ovoj sedmici se pisalo o kriminalu, ratovima i suđenjima.

Pomna pretraga sajtova stranih vlasti može da donese dobre priče o državljanima vaše zemlje, posebno onima koji se vode kao tražene i najtraženije osobe.
Mediji i konstrukt maloljetnog «predatora»

Izvještavanje o maloljetničkoj delinkvenciji trebalo bi doprinositi razumijevanju tog problema, a ne zastrašivanju javnosti.

Alati za online istraživanje kompanija

Ovaj direktorij omogućava istraživačkim novinarima da prate trag novca i ‘kopaju’ kroz slojeve vlasništva nad kompanijama da bi ušli u trag komercijalnim aktivnostima grupa organizovanog kriminala i korumpiranih političara.

Subscribe to RSS - kriminal