Grupa uposlenika BBC-a traže objavljivanje svih plata i beneficija

Grupa uposlenika BBC-a traže objavljivanje svih plata i beneficija

Grupa uposlenika BBC-a traže objavljivanje svih plata i beneficija

Oko 250 uposlenika britanskog javnog servisa traži od kompanije da javno obznani pojedinačne plate i beneficije, nakon optužbi o nejednakim kompenzacijama muškarcima i ženama.

foto: flickr

U otvorenom pismu koje su poslali direktoru BBC-a, Tonyju Hallu, grupa uposlenika traži ispunjenje obećanja da će ta kompanija biti “najtransparentnija organizacija što se tiče plata”. Hall je ranije najavio plan u pet tačaka nakon što je revizija tvrdila kako nema dokaza o razlikama u platama na osnovu rodnih razlika.

“Vrijeme je za punu transparentnost na BBC-u. Transparentnost o svačijoj zaradi, kako se određuje plata, kao i o unapređenjima i zapošljavanju u cijeloj kompaniji. Tako će se naše plate izravnati pošto neće biti lako opravdati visoka primanja. To je najbrži, najlakši i najpošteniji način da počnemo da rješavamo ovo pitanje”, kažu u pismu.

Potpisnici pisma smatraju kako je narušeno povjerenje u BBC i kako treba da budu objavljene i informacije o penzionim i drugim beneficijama budući da tu mogu da se kriju razlike u kompenzacijama. Podsjećaju da BBC troši novac građana i da javnost zaslužuje da zna kako se taj novac troši.

Kažu kako bi objavljivanje pojedinačnih plata i beneficija i drugih plaćanja kroz BBC Studios i sve komercijalne grane, imalo pozitivan uticaj na kulturu u toj medijskoj kući i šire, ali i da bi puna transparentnost imala pozitivan uticaj na otkrivanje moguće diskriminacije drugih vrsta, kao što je u slučajevima etničkih manjina, osoba sa invaliditetom, LGBTQ+ osoba, diskriminacije na osnovu godina ili bilo kojih drugih zakonom zaštićenih karakteristika.

Prošle godine je revizija plata utvrdila kako su muškarci u prosjeku plaćeni 9,3 posto više nego žene i da je moguće da oko 500 uposlenika na istim ili sličnim pozicijama nemaju ista primanja na osnovu razlika u spolu.

Objavljeno je kako najveća primanja ima prezenter Radija 2 Chris Evans – oko dva miliona funti godišnje – dok je najviše plaćena ženska osoba na BBC-u Claudia Winkleman koja zarađuje oko četvrtinu tog iznosa.

Iz kompanije su saopštili kako imaju planiran projekt koji će se baviti transparentnošću u BBC-u.