Međunarodna federacija novinara: Žene i muškarci u novinarstvu da budu podjednako plaćeni

IFJ: Vrijeme je da se zaustavi razlika plaćanja među spolovima u novinarstvu

Međunarodna federacija novinara: Žene i muškarci u novinarstvu da budu podjednako plaćeni

Povodom obilježavanja 8. marta, Međunarodna federacija novinara pokrenula je globalnu kampanju #PayMeEqual.

foto: pixabay

Pokretanjem globalne kampanje #PayMeEqual, Međunarodna federacija novinara je pozvala medije širom svijeta da provedu reviziju plaća u svojim redakcijama i djeluju na rješavanju nejednakog plaćanja među spolovima.

Jednaka plaća znači da bi žene i muškarci trebali dobiti jednaku naknadu za rad jednake vrijednosti, piše Međunarodna federacija novinara, a prema navedenim procjenama, globalna razlika u plaćama među spolovima iznosi 23 posto što znači da žene, u prosjeku, zarađuju 77 posto onoga što zarađuju muškarci.

Međunarodna federacija novinara piše da takva nepravda ne izostaje ni u novinarstvu, a razlike u plaćama među spolovima nisu povezane sa tim da su žene manje kvalifikovane, nego je njihov pristup visoko plaćenim radnim mjestima ograničen.

Navodi se i primjer iz januara prošle godine kada je voditeljica BBC-a i članica Međinarodne federacije novinara i Britanskog udružnja novinara-NUJ, Samira Ahmed pobijedila u borbi za jednaku nadoknadu protiv BBC-a jer je bila šest puta manje plaćena od svog muškog kolege.

Međunarodna federacija novinara piše i da su žene nesrazmjerno pogođene trenutnom krizom pandemije koronavirusa koja dodatno pogoršava rodne nejednakosti koje su postojale i ranije, a navodi se i da su mnogi pokušaji postizanja jednake plaće, zakonskim putem ili pregovorima, zamrznuti.

Kao glavne prepreke pregovaranju za smanjenje nejednakog plaćanja, mnogi sindikati novinara navode nepostojanje rodno razvrstanih podataka i transparentnost plaća u medijima, piše Međunarodna federacija novinara.

Predsjednica Vijeća za ravnopravnost spolova Međunarodne federacije novinara Maria Angeles Samperio kaže da bi konkretne revizije plaća u redakcijama mogle pomoći u smanjenju razlike u plaćama među spolovima, te da premalo medijskih kuća osigurava potpunu transparentnost u pogledu plaća i bonusa. Navela je i da je posao sindikata, između ostalog, i da objavljuju iznose plaća kako bi se moglo procijeniti da li svi medijski radnici, bez obzira na spol, dobijaju jednake naknade za isti posao.

Kako bi dokumentovali jaz među spolovima na državnim nivoima, Međunarodna federacija novinara i organizacija koja se bavi transparentnošću tržišta rada, dijeljenjem i poređenjem podataka o plaćama i radu u preko 140 zemalja-WageIndicator, su objavile anketu namijenjenu novinarima koji žele uporediti iznose plaća sa onima koji u istoj struci obavljaju slične funkcije. Iz Međunarodne federacije novinara su poručili da bi ovakvo istraživanje moglo pomoći u borbi za jednake plaće i mogućnosti.

"Podnošenje žalbe protiv nečijeg poslodavca zbog nepravednog plaćanja ili diskriminacije zahtijeva hrabrost, i moramo osigurati da sindikati u potpunosti budu opremljeni i strukturisani da podrže svoje članove u ovom zadatku", rekao je predsjednik Međunarodne federacije novinara Younes Mjahed.

Globalnoj kampanji Međunarodne federacije novinara pridružilo se i Udruženje BH novinari sa istim zahtjevom, da novinarke i sve druge medijske uposlenice u BiH budu jednako plaćene kao njihove kolege muškarci.

Izvor: IFJ

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.