O djeci, za djecu: medijsko izvještavanje o pravima djece

O djeci, za djecu: medijsko izvještavanje o pravima djece

O djeci, za djecu: medijsko izvještavanje o pravima djece

O predstavljanju djece i maloljetnika u medijima kao i o načinu na koji se mediji odnose prema informacijama o navedenim skupinama, razgovaralo se na panelu koji su u Banja Luci 23.4.2014. organizovali Internews BiH i Mediacentar Sarajevo. 

Razgovor o načinu na koji su djeca i maloljetnici predstavljeni u medijima vodili su Maša Mirković, izvršna direktorica udruženja "Nova generacija", dr. Tatjana Tapavički Duronjić, profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, odsjek za komunikologiju, kao i Milovan Matić, novinar portala eTrafika.net na kojem postoji posebna sekcija posvećena izvještavanju o djeci, pod nazivom Djeca imaju pravo. Matić je i dobitnik UNICEF-ovog priznanja za izvještavanje o temama vezanim za prava djece. 

Profesorica Duronjić istakla je kako neprofesionalizam pri izvještavanju o djeci i maloljetnicima ne mora biti zlonamjeran i da on često dolazi iz neznanja: "Riječ je o vrlo osjetljivoj kategoriji i svaki novinar koji izvještava o djeci i mladima, pored fakultetskog obrazovanja, treba da prođe i dodatnu edukaciju kako bi znao kako da pravilno izvještava o tim kategorijama." Milovan Matić navodi kako je analizirajući tekstove došao do podatka da se samo 2% tekstova u BiH odnose na djecu i njihove probleme i gdje se ukazuje na rješavanje tih problema: "Trebalo bi se raditi na tome da se podigne svijest novinara, kako bi više obraćali pažnju na te tekstove i da se bave njima".

Debata je dio projekta USAID-a Jačanje nezavisnih medija u Bosni i Hercegovini (SIM), koji implementira Internews u Bosni i Hercegovini.