SOC: pridržavati se etičkih standarda izvještavanja o maloljetnicama

SOC: pridržavati se etičkih standarda izvještavanja o maloljetnicama

SOC: pridržavati se etičkih standarda izvještavanja o maloljetnicama

Sarajevski otvoreni centar (SOC) pozvao je medije na pridržavanje etičkih standarda i oprez pri izvještavanju o slučaju Facebook grupa koje se bave maloljetnicama.
 
"U proteklih nekoliko dana, naročito na bosanskohercegovačkim portalima ali i u štampanim medijima, objavljuju se vijesti o Facebook grupi "Najveće drolje osnovnih i srednjih škola". Iako su namjere nekih medijskih izvještaja dobronamjerne i imaju za cilj da ukažu na nasilje koje se vrši nad ovim djevojčicama, način na koji se ova tema predstavlja je senzacionalistički i ugrožavajući", kaže se u saopštenju.
 
Od medija se traži da prestanu prenositi eksplicitne fotografije maloljetnica sa ovih Facebook grupa i da već postavljene fotografije uklone. "Pozivamo sve medije u Bosni i Hercegovini, a naročito štampane i online medije, da se pridržavaju najviših medijskih standarda i da djeluju u najboljem interesu djece i maloljetnika_ca. Objavljivanje fotografija u medijskim izvještajima može opasno ugroziti djevojčice, njihovu porodicu i bližu okolinu. Osim toga, trauma koju može uzrokovati ovakvo medijsko izvještavanje može ostaviti i dalekosežne posljedice. Postojeći senzacionalistički članci se trebaju ukloniti ili dopuniti na način da ne ugrožavaju ljudskih integritet pogođenih djevojčica."