Ustavni sud novinarima preporučuje korištenje izvješaja o praksi sudova

Ustavni sud novinarima preporučuje korištenje izvješaja o praksi sudova

Ustavni sud novinarima preporučuje korištenje izvješaja o praksi sudova

foto: birnbih/screenshot

Izvještaj “Praksa sudova u Bosni i Hercegovini u pogledu prava na slobodu i sigurnost ličnosti i prava na slobodu izražavanja” u dijelu koji se odnosi na Član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, mogao bi biti koristan izvor informacija za novinare, poručili su iz Ustavnog suda BiH tokom jučerašnjeg predstavljanja tog dokumenta. Autori “gaje nadu” da će publikaciju koristiti i novinari koji su “svakako na granici slobode informiranja i povrede prava ličnosti”.

“Bilo bi dobro da ga koriste novinari i mediji, jer se veliki dio odnosi na prava i dužnosti medija, kao što je prenošenje tačnih informacija”, kazala je Sevima Sali-Terzić, viša pravna savjetnica u Ustavnom sudu BiH, u svom predstavljanju izvještaja.

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević rekao je da se “Ustavni sud prema medijima obraća kao prema saradnicima i ovo je poziv da se prema profesionalnim medijima ponašamo profesionalno”.

Izvještaj je pripremljen na osnovu pregleda oko 150 odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i 120 odluka redovnih sudova koje su donesene u periodu od 2015. do 2019. godine. U izvještaju se navodi da je od ukupno 81 odluke koju je donio Ustavni sud utvrđeno kršenje u njih 19 po Članu 10 Evropske konvencije.

Član 10 Evropske konvencije osigurava svim ljudima pravo na slobodu izražavanja. To pravo obuhvata slobodu vlastitog mišljenja, primanja i saopćavanja informacija i ideja bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice.


Statistički podaci o odlukama Ustavnog suda BiH. Foto: Izvještaj

Tokom predstavljanja izvještaja Sali-Terzić je kazala da su kršenja najčešće utvrđena u dijelovima koji se odnose na analizu “neophodnosti” u kojoj se primjenjuje test proporcionalnosti. Analiza zahtijeva da se utvrdi da li je postignuta pravična ravnoteža između slobode izražavanja i cilja koji se želi postići miješanjem u tu slobodu.

“U svojoj praksi, Ustavni sud je najčešće ispitivao ‘neophodnost’ miješanja u slobodu izražavanja u odnosu na dva legitimna cilja iz Člana 10: zaštita prava drugih i zaštita autoriteta i nepristrasnosti sudstva”, stoji u predstavljenom izvještaju.

Sali-Terzić je u izlaganju rekla da se od 2015. godine do danas uviđa značajan napredak i da su se “samo dva predmeta koja se tiču Ustavnog suda našla pred Evropskim sudom”, te da su za oba potvrđeni stavovi Ustavnog suda.

Izvještaj navodi da je od ukupno 327 predmeta utvrđeno kršenje Člana 5 Evropske konvencije koji se odnosi na pravo na slobodu i sigurnost u njih 66 u periodu od 2015. do 2019. godine.

Članom 5 Evropske konvencije svako ima pravo na slobodu i sigurnost ličnosti. Njime se osiguravaju prava koja se odnose na pritvaranja, saznanja o razlozima i određivanju pritvora, prava na pokretanje postupka, kao i na odštetu.

Na predstavljanju izvještaja obratili su se Matthew Field, britanski ambasador, i Biljana Braithwaite, menadžerka Programa za Zapadni Balkan AIRE centra, koji su kazali kako vjeruju da će izvještaj biti od koristi svim pravosudnim organima, ali i medijima.

Izvještaj je dostupan na stranici Ustavnog suda

·       Izvor: BIRN BiH

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.