ZOSPI: Kako doći do informacija?

ZOSPI: Kako doći do informacija?

ZOSPI: Kako doći do informacija?

Vizulizacija pruža uvid u proces na osnovu kojeg se dolazi do informacija kojima raspolažu javni organi.

Veliki broj novinara u svom svakodnevnom radu koristi zahtjeve za pristup informacijama, omogućene Zakonom o slobodnom pristupu informacijama koji je u Bosni i Hercegovini na snazi od 2000. godine. 
 
U cilju olakšavanja korištenja zahtjeva za pristup informacijama, donosimo vam vizualizaciju u kojoj su opisani koraci koje je neophodno poduzeti za uspješno podnošenje zahtjeva. 
 
U preko deset dijelova koji čine ovu vizualizaciju objašnjen je svaki korak procesa kroz koji je potrebno proći da bi se došlo do informacija. Svaki korak potpomognut je i određenim savjetom odnosno upozorenjem o prepreci na koju biste mogli naići. Ovaj priručnik ukazat ce vam na prava koja ostvarujete Zakonom o slobodnom pristupu na informacije kao i načine putem kojih možete iskoristiti dobijene informacije.
 
Vizualizacija je optimizirana za sve uređaje, a ako je gledate na kompjuteru, lako je možete povećati klikom na znak u gonjem lijevom uglu ili putem strelica na desnoj strani.

Ova vizualizacija objavljena je u sklopu projekta 'Public Data Now' podržanog od strane Holandske ambasade u BiH. Tekstove vezane za pristup podacima i data novinarstvo možete čitati u našem serijalu ovdje.