Magazin:

Klimatske dezinformacije kao repriza već viđenog scenarija

Climate change - a new gold mine for those who live off of disinformation

Dok istina obuje cipele, pseudonauka obiđe pola svijeta

Experts refuse to have dialogues with advocates of pseudoscience, while the BiH media gives them media space.

Tezaurus ratnog novinarstva

Tokom projekta, Mediacentar Sarajevo je pretražio i više od 100.000 dokaznih materijala iz baze sudskih spisa MKSJ.

Novinari i Međunarodni krivični sud

During the project, Mediacenter Sarajevo searched more than 100,000 evidentiary materials from the ICTY court file database.

Pages