A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Borislav Vukojević

Borislav Vukojević

Title

Borislav Vukojević

Borislav Vukojević je viši asistent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, individualni konsultant za medijsku i informacijsku pismenost u UNESCO i samostalni komunikacijski konsultant. Autor je deset naučnih i stručnih radova u oblasti komunikologije i autor je dvije knjige. Kao magistar komunikologije angažovan je na 13 predmeta, a samostalno organizuje obuke iz oblasti vještačke inteligencije. Polja interesovanja su digitalni mediji, društveni mediji, vještačka inteligencija i istraživanja javnog mnijenja.