Usvojena inicijativa kojom će se napad na novinare/ke tretirati kao posebno krivično djelo

Usvojena inicijativa kojom će se napad na novinare/ke tretirati kao posebno krivično djelo

Usvojena inicijativa kojom će se napad na novinare/ke tretirati kao posebno krivično djelo

U inicijativi se navodi da je nedopustiv bilo kakav vid zastrašivanja ili ugrožavanja sigurnosti onih koji izvještavaju javnost o događajima i pojavama u društvu.
 
foto: Parlament BiH
 
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prije dva dana je usvojio inicijativu grupe poslanika kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da najkasnije u roku od 60 dana pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Krivičnog zakona BiH, kojim će se napad na novinare/novinarke tretirati kao posebno krivično djelo. Inicijativu je prethodno razmatrala i Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma PSBiH, koja je dala zeleno svjetlo.
 
“Značajan porast broja napada na novinare u BiH u periodu od 2012. do 2022. godine poziva na razmatranje usvajanja izmjene zakona koji će kvalifikovati napad na novinare kao posebno krivično djelo. Kao osobe koje obavljaju funkciju promovisanja slobode govora i osnovnih demokratskih načela slobodne debate i informisanja javnosti, novinari trebaju biti zaštićeni od fizičkog nasilja”, kaže se u inicijativi koju su podnijeli Aida Baručija (NB), Saša Magazinović (SDP BiH), Edita Đapo (SBB), Dženan Đonlagić (DF), Jasmin Emrić (NES), Mirjana Marinković-Lepić (NS) i Šemsudin Mehmedović (SDA).
 
Dodaje se da je nedopustiv bilo kakav vid zastrašivanja ili ugrožavanja sigurnosti onih koji izvještavaju javnost o događajima i pojavama u društvu, pogotovo nasilničko ponašanje prema novinarima i prijetnje njihovim porodicama.
 
Zastupnici u inicijativi podsjećaju da Linija za pomoć novinarima u BiH u posljednjih nekoliko godina bilježi porast prijetnji i napada na novinare, a posebno su u porastu prijetnje u online prostoru. Ističe se da je u posljednje tri godine Linija registrovala više od 143 krivična djela počinjena prema novinarima, među kojima su jedan pokušaj ubistva, prijetnje smrću, fizički napadi i kršenja prava kojima se ugrožava njihova sigurnost.
 
“Novinari trenutno nisu u mogućnosti da podnesu adekvatnu krivičnu prijavu, koja će biti u skladu s vrstom napada izvršenog na novinare. Kao takav, napad na novinare s ciljem fizičke povrede ili prijetnje ne može biti prijavljen, jer nema zakona koji definiše radnje napada na novinare kao zasebno krivično djelo. Ovaj nedostatak zakona rezultuje u obeshrabrujuće malim brojevima krivičnih prijava nasilja nad novinarima”, navodi se u inicijativi.
 
Dodaje se da je samo u prvoj polovini 2021. godine registrovano više od 30 napada i drugih vidova kršenja prava novinara u BiH. Prema podacima Udruženja BH novinari, u 2020. godini zabilježeno je 69 kršenja novinarskih prava, a godinu ranije 56. Tek mali procenat, 30 posto prijavljenih slučajeva napada na novinare u BiH je procesuiran.
 
“Neefikasno djelovanje nadležnih organa, koja se vežu za napad na novinare, šalje obeshrabrujuću poruku javnosti da osobe koje obavljaju funkciju posrednika između političkog i društvenog života, a u interesu javnosti, nisu zaštićene od strane države”, navodi se u inicijativi.
 
Inicijatori navode da ovim žele da podstaknu i jačanje samoregulatornih mehanizama i javne odgovornosti novinara i medijskih radnika, kao i promovisanje vrijednosti profesionalnog i etičkog novinarstva.
 
Na kraju inicijative se u smislu važnosti zaštite i sigurnosti novinara ističe važnost definisanja statusa novinara, s obzirom na mnoštvo informatičkih mogućnosti kojima se zloupotrebljava ova profesija i ugrožava njen kredibilitet.
 

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.